گروه پژوهشي اقتصاد و برنامه ريزي

گروه پژوهشي اقتصاد و برنامه ريزي 


گروه پژوهشي اقتصاد و برنامه ريزي با هدف ارائه خدمات تحقيقاتي و انجام مطالعات و آموزش در زمينه هاي مختلف اقتصادي به سازمان ها و ادارات دولتي و همچنين به منظور جذب نيروهاي متخصص و استفاده از پتانسيل آنها در امور تحقيقاتي با مشاركت متخصصان مجرب در گرايشهاي مختلف اقتصاد فعاليت خود را آغاز كرده است.زمينه هاي پژوهشي


اقتصاد منابع آب 

 •  بررسي مسائل مربوط به برنامه ريزي ها ي (منطقه اي، حوزه آبريز)
 •  تحليل پيرامون قيمت گذاري و ارزش اقتصادي آب 
 •  بهره وري منابع آب 
 •  بررسي تشكيل بازار آب
 •  مطالعات خصوصي سازي در بخش آب
 •  مطالعات سرمايه گذاري در بخش آب
 •  بررسي آثار سياست هاي كلان اقتصادي بر بخش آب
 •  بررسي موضوع آب مجازي در سطح واحدهاي هيدرولوژيك 


مسائل اجتماعي منابع آب 

 •  الگوي بهينه مصرف
 •  فرهنگ سازي مصرف بهينه و حفاظت كيفي
 • آب و سلامت جامعه
 •  آب و رفاه اجتماعي
 •  آب و تنشها و تعارض ها 
 •  بررسي نظام هاي بهره برداري از آب (نظام هاي سنتي،‌ بهينه سازي و فرهنگ سازي)


اقتصاد كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

 • بررسي و مطالعه اقتصادي ارزش هاي زيست محيطي 
 • بررسي و مطالعه مسائل اقتصادي و اجتماعي در بخش كشاورزي
 • محيط زيست و توسعه پايدار
 • بررسي و مطالعه خشكسالي و حوادث غيرمترقبه

 
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهشی آب و خاک کاوش پی می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک