گروه پژوهشي مديريت منابع آب

گروه پژوهشي مديريت منابع آب 


گروه پژوهشي مديريت منابع آب و خاك فعاليت پژوهشي خود را با هدف تأمين نيازهاي پژوهشي و آموزشي در سطح كشور و انجام پژوهش هاي بنيادي درباره مطالعات يكپارچه و بهينه منابع آبي، مهندسي رودخانه،‌ تحليل ريسك، بهينه سازي ومديريت پايدارمنابع آب و خاك ،‌ شكست سد و همچنين ارائه خدمات تحقيقاتي و انجام مطالعات و آموزش در گرايش هاي مختلف آب و خاك كشاورزي و بررسی اثرات زیست محیطی و کیفی استفاده از آب های غیر متعارف در تولیدات کشاورزی و باغی، ظرفیت یابی و تعیین سیستم های کشت مناسب در مناطق مستعد تولید بر اساس منابع آب و خاك منطقه ،آناليز آزمايشگاهي منابع آب و خاك جهت تعيين نوع كاربردي و توصيه هاي كاربردي متناسب با آن و... در ارتباط با سازمان ها و ادارات دولتي فعاليت خود را آغاز نموده است.


زمينه هاي پژوهشي

  •  مطالعات يكپارچه منابع آب و خاك
  •  ارائه راهكارهاي نوين جهت افزايش راندمان آبي و محصولات كشاورزي
  •  ارائه راهكارهاي نوين در طرح هاي ساماندهي رودخانه هاي درون مرزي و مرزي
  •  ارائه راهكارهايي در زمينه جمع آوري و ذخيره منابع آب سطحي و ورود به چرخه مصرف
  •  مطالعات مربوط به طرح هاي كوچك تامين آب
  •  مطالعات گسترده تحليل ريسك و آسيب پذيري نسبت به حوادث طبيعي

  •  بررسي شاخص هاي اقليمي مرتبط با منابع آب و خاك و نقش تغييرات آن بر توليدات گياهي و كيفيت منابع 

  •  تعیین مزیت اقتصادی و بهره وری منابع آب و خاك، در شرایط تنش زیستی و غیر ریستی

  •  برآوردهای اقتصادی تجهیز، تعیین پوشش گیاهی مناسب، تناوب، سیستم های آب رسانی در زمین های دارای شرایط مناسب، جهت کاربری کشاورزی

  •  پهنه بندی، تعیین الگو و زمان کشت مناسب در شرایط تغییر اقلیم


 
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهشی آب و خاک کاوش پی می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک